Nieuws & Blogs


Valkenburg, de kerststad van Europa, beleef het in Logis hotel Huis ter Geul Valkenburg... 

Kerststad Valkenburg. De kerststad van Nederland van 16 november 2018 tot en met 6 januari 2019.

Voor informatie en activiteiten kijk op www.kerststadvalkenburg.nl

Uitgeroepen door CNN als de kerststad van Europa en nummer 5 kerststad in de Wereld.

Reserveer tijdig via www.huistergeul.nl of 043-6012032

 

 

Najaar 2018! Valkenburgse Bokkenweken

In Valkenburg bij Logis hotel Huis ter Geul

Van 30 september tot en met 31 oktober 2018 staat Valkenburg aan de Geul in het teken van de Bok! De bok staat bekend om de historie en cultuur van de gemeente. Een historie waar je trots op mag zijn!

Bokkenrijders Valkenburg

De bokkenrijders maakten in de 18e eeuw Midden- en Zuid-Limburg onveilig door overvallen en plunderingen. Oorspronkelijk figureerden de bokkenrijders in volksvertellingen. Ze golden als goddelozen die de duivel vereerden en zich op bokken door de lucht konden bewegen. Veel 18e eeuwse (vermeende) bokkenrijders zijn in Valkenburg berecht en ter dood veroordeeld. Een plakkaat aan het oude stadshuis in het centrum herinnert hier nog aan.

Bokkenrijdersprocessen

Fictie en bijgeloof of niet, toch werden ruim zeshonderd personen veroordeeld als ‘bokkenrijder’. Tijdens verschillende periodes in de achttiende eeuw vonden grote bokkenrijdersprocessen plaats. De gerechtelijke overheid was er destijds van overtuigd dat ze echt een verbond met de duivel hadden gesloten en een ‘goddeloze eed’ hadden uitgesproken, waarbij men God afzwoer en de duivel aanbad. In werkelijkheid legden bokkenrijders weliswaar vaak een eed af voor ze toetraden, maar ging het eerder om een belofte tegenover God om elkaar nooit te verraden. Toch bekenden veel bokkenrijders onder druk dat ze een godslasterende eed hadden afgelegd.

Voor informatie www.bokkenweken.nl

Voor hotelovernachtingen www.huistergeul.nl of 043-6012032